De visie en missie van Koninklijke Kartoflex

Kartoflex behartigt de belangen van haar leden op alle belangrijke terreinen die samenhangen met goed werkgeverschap. Samen zorgen we ervoor dat het aantrekkelijk is om in onze bedrijfstak te werken en dat ieder Kartoflex-lid als werkgever zijn of haar zaakjes goed voor elkaar heeft; voor de werknemers én voor zichzelf. 

Ons doel is om het ondernemen voor jou makkelijker te maken

Kartoflex ontzorgt op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden, pensioen, scholing en veilig en gezond werken (arbo). Als lid krijg je deskundig advies en ondersteuning op al deze terreinen.

Op meerdere niveaus biedt Kartoflex haar leden hulp en deskundig advies:

  • Kartoflex is er als adviseur voor alle functionarissen: van HR tot milieu, van financieel tot arbo, van directeur tot aandeelhouder
  • Kartoflex is er voor de medewerkers: bedrijfsgebonden milieu, pensioen, goed werkgeverschap, veiligheid

Belangenbehartiger branche

Koninklijke Kartoflex is dé branchevereniging van fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen in Nederland. We zijn er voor onze leden en brengen de verpakkingsindustrie onder de aandacht in de media. 

De vereniging telt een groot aantal (actieve) ledenbedrijven die zijn onder te verdelen in twaalf secties. Daarnaast zijn toeleveranciers aangesloten als geassocieerd lid. Zij kunnen een directe relatie met de leden van Kartoflex aangaan.

Deskundig intermediair

Kartoflex vervult de rol van intermediair tussen de branche en de vakverenigingen, media, politiek, internationale instellingen, (rijks)overheid in het algemeen en het ministerie van SZW in het bijzonder. Professionaliteit van de dienstverlening staat bij Kartoflex hoog in het vaandel. Vandaar dat er hoge eisen worden gesteld aan de deskundigheid, de klantgerichtheid en de in- en externe contacten van de vereniging.

Betrouwbare vraagbaak

Als ondernemende branchevereniging vertegenwoordigt Kartoflex de branche al vele jaren op nationaal niveau in overleg met overheid en vakbonden, en op internationaal niveau in samenwerking met diverse verwante organisaties. Kartoflex onderhandelt tevens over de arbeidsvoorwaarden binnen het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.

Ledenadvies op maat

Als servicegerichte organisatie zet Kartoflex zich op een breed terrein met veel energie in voor haar leden. Doel is hen zo goed mogelijk te informeren en te adviseren over sociale en arbeidsrechtelijke zaken, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, opleidingen en wet- en regelgeving. Kartoflex is adviseur én vraagbaak voor alle leden en voor alle niveaus binnen deze bedrijven.

Kennis en ervaring

Kartoflex biedt haar leden een plek en gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaringen via de (jaar)vergaderingen, Platform bijeenkomsten en thematische workshops. Door deelname aan commissies kunnen leden directe invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. Naast de bijeenkomsten informeert Kartoflex ledenbedrijven over actuele ontwikkelingen op elk relevant terrein via de digitale nieuwsbrief en de website.

Kartoflex staat haar leden terzijde als het gaat om: