Binnen Kartoflex zijn tal van vrijwilligers actief. Hieronder tref je een overzicht aan van wie wat doet binnen Kartoflex. De bestuurs- en commissieleden worden ondersteund door een professioneel secretariaat.

Postadres

Postbus 85645
2508 CH Den Haag

T: (070) 312 39 12

E: mail@kartoflex.nl

Kartoflex wordet ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (www.lejeune.nl).

Bestuur

Bauke van der Molen Kuipers
voorzitter
"Op het secretariaat van Kartoflex werken de specialisten die zich bezighouden met de cao, bestuurs- en ledencommunicatie, milieu, sociale fondsen, arbo, HR-Platform, PR-Commissie, Kartoflex Energie Inkoop (KEI) en de Kartoflex-nieuwsbrief."
Arjen van de Werve
Verpakkingsindustrie Stempher BV
bestuurslid
Ken Haan
MM Packaging BV
bestuurslid / vice-voorzitter
Richard Houben
bestuurslid / penningmeester
Robert Marcus
Elopak B.V.
bestuurslid
Sabrina van der Hoeven
De Jong Packaging Group
bestuurslid
Rolf Carsjens
Eerste Nederlandse Rondkartonnagefabriek B.V.
Bestuurslid
Hans van Schaik
secretaris

PR-commissie

Ken Haan
MM Packaging BV
voorzitter
Cas Dings
Dings Kartonnages B.V.
Eva Smitt
Quibble, Durf te Schrijven

Kartoflex Arbo Platform

Ken Haan
MM Packaging BV
voorzitter
Hans van Schaik
secretaris
Jelte Belshof
Verbond P&K

Kartoflex HR Platform

Robert Marcus
Elopak B.V.
voorzitter
vacant
(specialist)
Hans van Schaik
secretaris

Kartoflex Milieu Updates

Melanie van Bracht
SHE-mel
milieuspecialist
Hans van Schaik
secretaris

Secretariaat Kartoflex

Op het secretariaat van Kartoflex werken de specialisten die zich bezighouden met de cao, bestuurs- en ledencommunicatie, milieu, sociale fondsen, arbo, HR-Platform, PR-Commissie, Kartoflex Energie Inkoop (KEI) en de Kartoflex-nieuwsbrief.

Hans van Schaik
secretaris
Hélène Hahn-van 't Hoff
management assistant
Cora van der Lek
financiële administratie
Luc Lejeune
adviseur Duurzaamheid