22 december 2020

Najaars ALV via Zoom: wat komt er na corona?

Wie had ooit gedacht dat we de najaarseditie van de Algemene Ledenvergadering Kartoflex vanuit huis of kantoor zouden bijwonen?

Meestal vinden we er een inspirerende locatie voor, maar Covid-19 gooide weer eens roet in het eten. Gelukkig weten we inmiddels allemaal hoe Zoom werkt en kon Kartoflex-voorzitter Bauke van der Molen Kuipers in de middag van 26 november toch de leden toespreken. “Je kunt wel plannen maken maar je moet ook flexibel genoeg zijn om die plannen weer te wijzigen als de situatie erom vraagt. Dát is veerkracht.”

Circulaire economie

2020 was een uitdaging. En al hebben de meeste Kartoflex-leden zich relatief goed staande weten te houden tijdens de coronacrisis, we zijn er nog niet, aldus Bauke van der Molen Kuipers. Want volgens het CPB zal de werkloosheid in 2021 nog stijgen en zet de verbetering van de koopkracht pas in 2025 weer in.

De grootste uitdaging voor onze branche is misschien wel het streven van de overheid om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Iets waar we binnen Kartoflex samen mee aan de slag gaan, in 2021.

Dit jaar sluiten we af met een compleet vernieuwde website én een nieuw bestuurslid annex voorzitter van het HR-platform: Robert Marcus. Penningmeester Eric Hisken had ook goed nieuws: de contributie wordt in 2021 niet verhoogd.

Nieuwe cao: wat doen we met de pensioenopbouw?

Ten tijde van de ALV stond de pensioenopbouw voor 2021 als een van de belangrijkste onderwerpen geagendeerd. De pensioenen staan in zijn algemeenheid onder druk en ook onze sector moet kijken hoe de opbouw zo goed mogelijk vorm te geven. Bij het pensioen moet je ook goed kijken naar wat er speelt voor eventuele nabestaanden van de werknemer. Al verandert de maatschappij snel en is het voor jongere medewerkers niet meer dan normaal dat de partner haar of zijn eigen inkomen verdient, we hebben ons altijd hard gemaakt voor de oudere medewerkers die al zoveel jaar in deze branche werken. Daarom is een rode draad dat we gaan voor een optimale opbouw van pensioen, want dat is voor iedereen altijd de meest gunstige basis.

Cao-delegatievoorzitter Arjen van de Werve wist de leden in duidelijke taal uit te leggen wat de opties zijn. Hij kreeg van de leden alle steun om zich aan de onderhandelingstafel hard te maken voor ‘optie 2b’. Hierbij kunnen we een fatsoenlijke pensioenopbouw vasthouden en maken we met ingang van 2021 slim gebruik van de wegvallende EVP-premie.

Bauke van der Molen Kuipers dankte de leden van de onderhandelingsdelegatie voor hun nauwkeurigheid en inzet en wenste ze namens de leden sterkte bij de onderhandelingen. Arjen van de Werve benadrukte hoe prettig het is om onderhandelingen in te gaan met de steun die hij tijdens deze vergadering van de leden kreeg.

Kort na de ALV zijn cao-partijen tijdens een speciale onderhandelingsronde tot een akkoord gekomen op het gebied van het pensioen en is door beide partijen gekozen voor ‘optie 2b’.

Kick-off Route 1

Bestuurslid Edgar Bloem, voorzitter van het Kartoflex ARBO Platform, dook vervolgens met ons in de statistieken rondom de ongevalscijfers. We kunnen heel veel leren uit de rapportages die de leden bijhouden. We kunnen ook zien wat de belangrijkste oorzaken zijn om hier ons beleid op aan te scherpen. Binnen het Verbond Arbo waar Kartoflex deel van uitmaakt zie je dat alle drie de sectoren eigenlijk dezelfde top 3 aan oorzaken kennen. We zijn jaren lang fors steeds lager uitgekomen met het aantal ongevallen, maar na vervolgens een stijging van enige tijd hebben we nu een stagnatie en komen we niet meer lager lijkt het. Hoe komt dat, en waarom daalt de lijn niet meer? Dit zijn de vragen waar we nu met elkaar een goed antwoord op moeten vinden.

Onlangs is het startschot gegeven voor Route 1, het arbotraject waarbij negen Kartoflex-bedrijven in 2021 onder begeleiding gaan werken aan arbo, met extra aandacht voor:

  • een veilige(re) inrichting van de arbeidsplaats
  • de arbocatalogus
  • intern transport

Lees hier meer over Route 1.

Nieuw bestuurslid: Robert Marcus

Robert Marcus is geïnstalleerd als nieuw bestuurslid en hij was al voorzitter van het Kartoflex HR Platform. Robert gaf aan hoe interessant het HR Platform is voor iedereen die van doen heeft met personeelszaken in de volle breedte. Iedereen kan aanhaken, het is bijzonder laagdrempelig en de deelnemers kunnen ook eigen onderwerpen aandragen om te bespreken. Je bent van harte welkom om mee te doen!

Ter afsluiting gaf hoogleraar economie, prof. dr. Bas Jacobs, ons een kijkje in ‘de toekomst na corona’.
We bevinden ons natuurlijk in een uitzonderlijke situatie, maar op basis van trendlijnen en economische rekenmodellen wist Bas Jacobs ons in ieder geval gerust te stellen: het komt allemaal weer goed.

Jojobeleid schadelijker dan corona zelf

Maar we zijn er nog niet. Econoom Jacobs stelde dat de risico’s van corona worden óverschat en de kosten van de maatregelen ónderschat. Het antivirus-jojobeleid van de overheid (economie open, dicht, open, dicht: oftewel het start-stopscenario) is zeer schadelijk voor de economie. Het verlies voor de economie kan oplopen tot 10% van het BNP per jaar en de werkloosheid tot 7,5%.

De toekomst voorspellen blijft koffiedik kijken, blijkt ook wel uit de voorbeelden die de hoogleraar aandroeg. De voorspellingen van analisten lopen flink uiteen, het is maar net op welke coronamaatregelen je wilt vertrouwen. Wat in ieder geval werkt is als we met elkaar in gesprek blijven en naar elkaar blijven luisteren.

En dat is precies waar ook de ledenvergaderingen voor bedoeld zijn. We zien je graag de volgende keer weer!