17 november 2020

Kartoflex Webinar Milieu

Op praktische wijze ging milieukundige Melanie van Bracht door de zware kost van milieu wet- en regelgeving en dan met name het thema “Bodem en Omgevingswet”. De presentatie is te vinden op het ledengedeelte Milieu van de Kartoflex website.  Aan de orde was wat er speelt bij bodembescherming en bij bodemverzet en dit toegepast op de activiteiten van de ledenbedrijven. De aanwezigen waren enthousiast en ter plekke werd besloten om het volgende Milieu Webinar, eind januari, te doen over Afvalstoffen en Water. Van belang is ook te wijzen op de kwartaalberichten die Melanie van Bracht maakt voor het ledengedeelte van de Kartoflex website. De komende tijd zullen hier zaken worden toegevoegd.