4 april 2024

Arbo Trofee 2024 uitgereikt

De Kartoflex Arbo Trofee 2024 is gewonnen door Design Group B.V. te Hoogeveen. Volgens de jury heeft Design Group een bijzondere prestatie geleverd op het gebied van een integrale aanpak van veiligheid en strekt het bedrijf tot voorbeeld voor de branche.

MM Packaging Leeuwarden B.V. en Hassink B.V. uit Haaksbergen waren eveneens genomineerd en ontvingen een zeer eervolle vermelding en certificaat.

Kartoflex, de branchevereniging voor kartonnages en flexibele verpakkingen, reikte op 4 april in Nijkerk voor de zevende keer de Kartoflex Arbo Trofee uit. De prijs – een inmiddels zeer begeerde bokaal – is een beloning voor die bedrijven die een hoog veiligheidsniveau en een aantoonbare verbeter- of cultuuromslag hebben gerealiseerd op het gebied van branche specifieke veiligheidsrisico’s.

Design Group levert een voorbeeldfunctie voor de branche

De overweging van de jury om de Trofee te geven aan Design Group is omdat het een bedrijf is waarbij arbeidsomstandigheden hoog in het vaandel staan. Dat blijkt uit de rondgang, Geert Douma, Jorien Eelink ontvangen Trofee van Bauke van der Molen Kuipersgesprekken met werknemers, de organisatie van zaken en de toegepaste praktische invalshoek op arbeidsomstandigheden.

In dit bedrijf komt de arbeid hygiënische strategie duidelijk terug in hoe vanuit de KAM-afdeling met veiligheid wordt omgegaan:

 • Bronmaatregelen: Risicovolle werkzaamheden worden zoveel als geweerd;
 • Technische maatregelen: Zoveel als mogelijk wordt gekozen voor nieuwe machines, technische oplossingen bij geconstateerde risico’s;
 • Organisatorische maatregelen: Werknemers worden veel meegenomen in Arbo-aspecten en met name de training van de werknemers valt op. Zo heeft het bedrijf een eigen “academie” opgezet o.l.v. de KAM- en HR-manager. Daarbij wordt gekeken op welke vlakken de werknemers getraind moeten worden, waarbij arbeidsomstandigheden een continu terugkerend thema is.
 • Persoonlijke maatregelen: De persoonlijke maatregelen die worden getroffen, bijvoorbeeld de Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s), worden nadrukkelijk besproken en uitgekozen samen met het personeel. Zo viel het tijdens de Safety Check (rondgang door het bedrijf van Arbo-experts) op dat werknemers precies wisten te benoemen welk typen PBM voor hen relevant zijn en waarom ze deze moesten dragen.
 • Daarnaast worden werknemers op de werkvloer ook opgeleid om de “ogen en oren” te zijn van de KAM-manager, door hen bijvoorbeeld de opleiding “preventiemedewerker” te laten volgen. Daardoor is veiligheid niet meer alleen de verantwoordelijkheid en bezigheid van de KAM-manager, maar ook van de werknemers op de werkvloer.

Binnen Design Group wordt al jarenlang op een hoog niveau gewerkt aan arbeidsomstandigheden en dat is een grote pluim waard. De trofee is aan Design Group uitgereikt als beloning om ondanks de hectiek van de dagelijkse praktijk een hoog veiligheidsniveau te bereiken dit te continueren. Een prestatie van formaat en dit strekt tot voorbeeld in de branche en dit verdient voor Design Group de Kartoflex Arbo Trofee 2024!

Veilig werken is een gedeelde verantwoordelijkheid

 

De twee andere genomineerde bedrijven, MM Packaging Leeuwarden B.V. en Hassink B.V. uit Haaksbergen, ontvingen een speciale oorkonde met daarbij een zeer eervolle vermelding.

MM Packaging Leeuwarden B.V

Het bedrijf heeft veel inspanningen verricht om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren en het bedrijf is sinds het jaar 2022 ongevalsvrij. De Safety Checks sinds 2021 hebben zeer weinig verbeterpunten laten zijen en tips en suggesties worden zeer voortvarend opgepakt. De punten waarbij het bedrijf sterk naar voren komt zijn:

 • Door het hele bedrijf wordt 5S ingevoerd waarbij de afdeling volledig opgefrist wordt en er zeer netjes uitziet, schaduwborden enz.
 • Men werkt met het “STEP-systeem” waarmee elke medewerker opmerkingen over de werkplek kwijt kan, acties zijn benoemd en voortgang wordt gerapporteerd. Alles geschiedt zeer overzichtelijk. (STEP staat voor: Stop/Think/Examine/Proceed)
 • Veel aandacht voor machine veiligheid
 • RI&E opgesteld i.s.m. Hogere Veiligheids Kundige en laat toetsen door een andere externe partij.

Kortom: Veiligheid (Arbeidsomstandigheden) is op een hoog peil bij MM Packaging Leeuwarden B.V.

Hassink B.V.

Na het opstellen van de RI&E eind 2021 zijn er veel zaken opgepakt binnen het bedrijf. In deze RI&E zijn de risico’s op een goede wijze aangegeven en sindsdien ook adequaat opgepakt.

Het aanstellen van een KAM-manager, die zich mede bezighoudt met arbeidsomstandigheden, heeft voor een extra flinke positieve duw gezorgd. De zaken zijn hiermee nog weer beter geregeld. Dat is ook terug te zien bij de waarneming uit de Safety Check in 2023.

Verdere punten die positief zijn te benoemen en specifiek voor dit bedrijf:

 • Gemotiveerde KAM manager aanwezig, en problemen / onveilige situaties worden snel en voortvarend opgelost.
 • Management of Change (MoC) procedure aanwezig
 • Overall keuringsoverzicht in gebruik voor alle te keuren apparatuur
 • Voetgangers hebben voorrang boven heftrucks op oversteekplaatsen
 • Up to date overzicht van chemicaliën aanwezig.

Hassink B.V. heeft in de afgelopen jaren veel inspanning geleverd om de arbeidsomstandigheden op de werkvloer voor werknemers verder te verhogen. Via een praktische invalshoek is Arbo op de werkvloer én beleidsmatig goed verzorgd.