8 april 2022

ALV Kartoflex: Topbijeenkomst met blik op de toekomst

Op 24 maart jl. kwamen de leden van Kartoflex in Hilversum bijeen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Landgoed Zonnestraal. Een inspirerende en historische locatie volledig passend bij het programma van de ALV in het teken van solidariteit en hoop.
Het programma bestond uit verschillende onderwerpen die we zelf als branche positief kunnen beïnvloeden en dat ondanks de huidige enorm hectische tijd.

Kennis over nieuwe pensioen
We zijn gestart met een kennissessie over het nieuwe Pensioenstelsel, waarvoor iedereen in de branche was uitgenodigd. Als branche staan we voor een aantal keuzes bij de uitwerking van het landelijke Pensieonakkoord. Begeleid door Willem van de Rotte van de AWVN belichtten we de (nogal) complexe pensioenmaterie en wat het nieuwe stelsel gaat betekenen voor de huidige en toekomstige pensioenen. Op een later moment in het jaar komt er overigens nog een Pensioensessie waarin we graag in discussie gaan welke pensioenregeling het beste passend is voor onze sector.

Kennis over MVO en CO2 uitstoot vermindering richting 2030
Het hierna komende deel voor de leden ging over de lopende verenigingszaken en ledenactiviteiten, waarbij ruim de tijd werd uitgetrokken voor de hele belangrijke stap die we als vereniging maken met de leden rondom MVO. Nieuwe loot aan de stam bij Kartoflex Luc Lejeune presenteerde hoe Kartoflex samen met de leden - en met ondersteuning van de hoog aangeschreven organisatie SmartTrackers - de CO2-uitstoot richting 2030 gaat verminderen.

Kennis over “Terugkeershock Corona” en toekomstige wijzigingen op personeelsgebied.
De middag werd afgerond door Jitske Kramer, gerenommeerd corporate antropoloog, wereldonderzoeker en schrijfster van het bestverkochte Management Boek 2016 “The Corporate Tribe.
Jitske’s uitgebreide en interactieve presentatie ging in op “Disruptie”, de “Terugkeerschok” en “Hoe mensen een cultuur vormen? & Hoe vormt een cultuur mensen?”
Corona geeft een cultuurshock en een vorm van disruptie, ook op de werkvloer. De mensen werden door Jitske geïnspireerd en aan het denken gezet. Samen met de zaal werkte Jitske een aantal vraagpunten uit: Hoe ziet de toekomst van werk eruit? Hoe creëren we nieuwe hybride werkculturen? Wat vraagt verbindend leiderschap van jou? En Wat kun je doen met de dynamiek van verschillen.

De dag was uitermate boeiend en welbesteed zo bleek uit de reacties van de aanwezigen. En natuurlijk was het ook weer heel fijn om elkaar in het echt te kunnen ontmoeten en niet via het beeldscherm zoals we noodgedwongen de afgelopen twee jaar moesten doen.