14
dec
Milieu Update
10.00 - 11.00
Teams webinar
18
jan
Vervolg webinar Gevaarlijke stoffen
Webinar
25
jan
Bestuursvergadering
16
feb
Kartoflex Arbo Platform
10.00 - 12.00 uur
Webinar
21
mrt
Strategiesessie bestuur
05
apr
Arbodag Verbond
13
apr
Bestuursvergadering
13
apr
Voorjaarsledenvergadering
25
mei
Bestuursvergadering
25
mei
Jaarlijks overleg bestuur en vertegenwoordigers sociale fondsen
04
jul
Bestuursvergadering
15
jun
Kartoflex Arbo Platform
12.030 - 14.00 uur
Fysiek. Locatie, nog te bepalen
07
sep
Bestuursvergadering
23
nov
Bestuursvergadering
21
sep
Kartoflex Arbo Platform
10.00 - 12.00 uur
Webinar
23
nov
Najaarsledenvergadering
14
dec
Kartoflex Arbo Platform
13.00 - 15.00 uur
Fysiek. Locatie, nog te bepalen