Samenwerking & Netwerk

Nauwe samenwerking en een ijzersterk netwerk
Kartoflex onderhoudt namens de bedrijfstak rechtstreeks en nauw contact met de werknemersorganisaties, collega-brancheorganisaties, verschillende overheden en inspecties, waaronder de Arbeidsinspectie, en daarnaast met diverse internationale instellingen.   

Lid MKB Nederland en AWVN
Kartoflex is aangesloten bij brancheorganisatie MKB Nederland (VNO-NCW) en werkgeversvereniging AWVN en kan gebruik maken van hun expertise en dienstverlening. Lidmaatschap van deze organisaties zorgt er tevens voor dat de belangen van de leden van Kartoflex op verschillende podia worden behartigd: bij de politiek, maar ook bij overheden op Europees, nationaal en decentraal niveau.

Hieronder treft u een aantal links aan naar verschillende organisatie, verenigingen en informatiesites op het gebied van kartonnage- en flexibele verpakkingen:

Sociale Fondsen

 

Arbo

 

Nationale organisaties binnen de verpakkingsindustrie

Internationale organisaties binnen de verpakkingsindustrie