Workshop CSRD voor Kartoflex leden

Vanaf 2025 verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een nieuwe Europese richtlijn, grote bedrijven tot gedetailleerde rapportages over hun milieu- en sociale impact. Ook al valt jouw bedrijf mogelijk niet direct onder deze richtlijn, is het mogelijk dat je vragen ontvangt van CSRD-plichtige klanten of partners. 

 

Check bij onderstaande beslisboom of jouw bedrijf te maken krijgt met CSRD

Beslisboom CSRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereid jouw bedrijf dan voor op de CSRD en meld je aan voor de workshop CSRD. Kartoflex organiseert deze workshop enkel en alleen voor haar leden. 

Wanneer:
Dinsdag 10 september 2024 (13.00 - 17.00 uur)

Waar: 
Ampt van Nijkerk te Nijkerk

Kosten:
€ 195,- exclusief BTW per deelnemer (maximaal 2 personen per lidbedrijf)

Wat kun je tijdens de workshop verwachten?

Programma:

Deel 1: Introductie CSRD

-      Inleiding tot de CSRD-richtlijn en de betekenis voor niet-plichtige bedrijven.

-      Verkenning van de impact op het mkb en potentiële gevolgen voor jouw bedrijf.

-      Interactieve uitwisseling van ervaringen.

Deel 2: Voorbereiding op CSRD en dubbele materialiteit

-      Voorbereiden op vragen van klanten en partners.

-      Analyse van een case over dubbele materialiteit voor praktische inzichten.

-      Groepsactiviteiten om CSRD-complexiteit te begrijpen.

Deel 3: Rapportage en best practices

-      Omzetten van belangrijke thema's in rapportagepunten.

-      Bespreking van praktijkvoorbeelden en datarapportage.

-      Uitwisselen van beste praktijken voor integratie van rapportage in jouw organisatie.

Deel 4: What's next?

-      Discussie over toekomstige rapportagevereisten en groeimogelijkheden.

-      Bepalen van ondersteuningsbehoeften door Kartoflex.

-      Conclusie en samenvatting van de workshop.

Dus, wil jij jouw klanten en ketenpartners optimaal voorzien van de voor CSRD benodigde informatie? Dan is deze workshop iets voor jou. Er kunnen maximaal 15 bedrijven deelnemen met maximaal 2 deelnemers per lidbedrijf. Dus meld je tijdig aan via deze link of gebruik de onderstaande QR-code uiterlijk 1 augustus a.s., want vol = vol. Deze workshop is alleen toegankelijk voor Kartoflex-leden en er zijn kosten verbonden. De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. BTW) per deelnemer.