Samenwerking Verbond P&K

Het Arboconvenant (2001-2007) heeft ervoor gezorgd dat arbo een prominente en structurele plaats binnen het beleid (van de leden) van Kartoflex heeft gekregen. In het Arboconvenant stonden zes hoofdonderwerpen centraal: geluid, machine- en arbeidsmiddelenveiligheid, vroegtijdige re-integratie, werkdruk, oplosmiddelen en klimaat. Deze onderwerpen zijn gefaseerd behandeld. Hierna kwam nog het Arboplusconvenant (2004-2007) met een specifieke focus op ziekteverzuim en re-integratie. Inmiddels is er een schat aan kennis opgebouwd, mede gebaseerd op een uitgebreid registratiesysteem.

Na afloop van de convenanten is de succesvolle samenwerking op het gebied van arbo binnen het Verbond P&K gecontinueerd. Dit verbond wordt gevormd door de werkgeversorganisaties Koninklijke Verenging Nederlandse Papier (VNP), Corrugated Benelux Association (CBA) en Koninklijke Kartoflex en verder de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen.

Papier & Karton dekt de lading van de branche allang niet meer. Daarom spreken we liever van de PKGV-industrie, waarbij de letters PKGV staan voor Papier, Karton, Golfkarton en Verwerking. Onder het begrip verwerking verstaan we het kartonnage- en/of flexibele verpakkingenbedrijf, alsmede het ver- en bewerken van papier tot verpakkingen, cadeaupapier en behang.

Op verbondpk.nl vind je meer informatie over veiligheid en gezondheid. Een groot deel is vrij toegankelijk, maar voor sommige downloads moet je kunnen inloggen. Ben je lid van Kartoflex en heb je nog geen inloggegevens voor het portaal van verbondpk.nl? Neem dan contact met ons op. 

Sectorale Gedragscode

Om bedrijven te inspireren een heldere visie op veiligheid te formuleren, is de sectorale gedragscode ‘Eén doelstelling: nul ongevallen’ opgesteld. Daarin vind je onder andere een aantal essentiële elementen voor een veilige werkomgeving.