Route 1

Nieuwe ronde van start in januari 2023

Het thema arbo vraagt onze constante aandacht. Er verandert steeds zo veel – nieuwe regels, middelen, ervaringen en inzichten zorgen ervoor dat je nooit klaar bent met het beter en veiliger maken van de werkomgeving. Gelukkig biedt de route van continuous improvement voordelen waar het hele bedrijf van profiteert, mits je de juiste route kiest. Een route waarop je soepel kunt blijven doorrijden, met alle stoplichten op groen, zonder een verkeerde afslag te nemen. Voor Kartoflex-bedrijven bestaat zo’n traject: Route 1.

Arbo verbeteren onder begeleiding van specialisten

In het traject Route 1 bieden de arbospecialisten van Verbond P&K je intensieve ondersteuning bij het effectief en efficiënt aanpakken van arboverbeteringen. Kosteloos, en exclusief voor leden van Kartoflex. Verbond P&K is in Route 1 de 1-op-1 sparringpartner van je preventiemedewerker.

 • We stellen tijd en middelen beschikbaar voor je arboverbetertraject,
 • ondersteunen je preventiemedewerker waar nodig en
 • helpen je bedrijf om doelen te bereiken en te voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Route 1 bevat alle elementen van een veilige bedrijfsvoering

Tijdens Route 1 is de sectorale gedragscode onze leidraad. We concentreren ons op de elementen die essentieel zijn voor een veilige bedrijfsvoering:

 • Een up-to-date RI&E met Plan van Aanpak
 • Veilige arbeidsmiddelen
 • Periodiek veiligheidsoverleg in het bedrijf
 • Deskundigheid op OVK-, MVK- of HVK-niveau beschikbaar
 • Heldere afspraken over veiligheid, geaccepteerd en gedragen in de organisatie
 • Dialoog met stakeholders, zoals personeelsvertegenwoordiging en bedrijfsarts
 • Deelname aan branche-initiatieven zoals Safety Checks

Aanpak Route 1 Preventiemedewerker

Jouw preventiemedewerker (of andere arbo-verantwoordelijke binnen het bedrijf) staat centraal in het traject. Om hem/haar effectief te kunnen begeleiden en resultaat te boeken heeft hij/zij ruimte en tijd nodig. Het gaat hierbij om minimaal 4 uur per werkweek, zodat hij/zij preventietaken zorgvuldig kan uitvoeren. Wij vragen hiervoor commitment vanuit de directie.

Joyce Stenebome-van Mosseveld is de preventiemedewerker van Dings Kartonnages. Als deelnemer van de eerste ronde van Route 1 kreeg zij gratis professionele ondersteuning van arbospecialisten. Lees hier over haar ervaringen met Route 1.

Bepalen startpunt

Nadat de directie de commitment aangaat, creëren we een startpunt. De preventiemedewerker beoordeelt met een Self Assessment Tool (SAT) ieder element van het einddoel op een schaal van 1 tot 10. Bij het eerste gesprek bespreekt hij deze beoordeling met de arbospecialist van Verbond P&K en bepalen ze samen of de beoordeling recht doet aan de huidige stand van zaken.

Gedurende het traject vult de preventiemedewerker de SAT nog vier keer in. Zo kunnen we de voortgang zien en worden de aandachtspunten duidelijk.

Stappenplan op maat

Jouw bedrijf is uniek. Jullie hebben dan ook eigen stappen te zetten op arbogebied, op de juiste snelheid. Alle deelnemers starten met het algemene Route 1 stappenplan, maar op basis van de SAT prioriteren we samen met de preventiemedewerker elk van de elementen uit jullie einddoel. Waar nodig passen we het stappenplan aan, zodat jouw bedrijf sneller op de juiste route komt.

Begeleiding 1-op-1 en plenair

De begeleiding vanuit Verbond P&K bestaat op de eerste plaats uit minimaal één maandelijks individueel contactmoment (telefonisch, online of op locatie). Tijdens dit contactmoment bespreken we de stand van zaken en de voortgang. Eens per kwartaal vult de preventiemedewerker opnieuw de SAT in, om die vervolgens te bespreken met de begeleider. In totaal vult de preventiemedewerker de SAT vijf keer in. Aan het einde van Route 1 brengen we de voortgang voor alle bedrijven (cumulatief) in beeld.

Naast de individuele contactmomenten vinden er ook plenaire bijeenkomsten plaats, waarbij ervaring, kennis en tools gedeeld worden. Welke tools een preventiemedewerker krijgt aangereikt door de begeleider hangt af van de behoefte van de preventiemedewerker op specifieke elementen van het einddoel.

Route 1 is gratis voor Kartoflex-leden

 • Aan deelname aan dit traject zijn geen kosten verbonden. En er zijn meer voordelen:
 • Een arbospecialist als sparringpartner voor je preventiemedewerker
 • De mogelijkheid om verbetermaatregelen effectief en efficiënt door te voeren
 • Inhoudelijke ondersteuning en rolversterking preventiemedewerker
 • Consistente aandacht voor veilig gedrag
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Delen van goede praktijken en ervaringen met overige deelnemers

De reacties op Route 1 zijn louter positief. Na de tweede ronde in 2022, start in januari 2023 de derde ronde. Deze ronde duurt tot en met juli 2023.  Aanmelden kan via het Kartoflex-secretariaat of door contact op te nemen met Jelte Belshof, J.Belshof@verbondpk.nl

Download info Route 1