RI&E

Digitale branche-RI&E Kartonnage en Flexibele Verpakkingen

De digitale branche-RI&E is een instrument waarmee bedrijven zelfstandig een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie kunnen uitvoeren. Vanuit arbowetgeving is ieder bedrijf verplicht om te beschikken over een actuele RI&E met bijbehorend plan van aanpak. In onze RI&E zijn de branche specifieke risico's opgenomen en is een koppeling gemaakt met de Arbocatalogus, waarmee dus ook de verbinding is gelegd tussen brancherisico's en brancheoplossingen.

Branche RI&E Kartoflex officieel erkendDe door Kartoflex voor haar leden ontwikkelde RI&E is tot stand gekomen in overleg tussen werkgevers en werknemers in de branche en is officieel erkend. Dat betekent onder andere dat er voor dit RI&E-instrument een toetsingsvrijstelling geldt: bedrijven in onze branche met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument hoeven de RI&E niet te laten toetsen. Dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

Wanneer heb jij voor het laatst een RI&E gedaan?

In de praktijk geldt als stelregel dat een RI&E na 4 à 5 jaar aan een update toe is. Dit komt door wijzigingen in het bedrijfsproces, nieuwe machines en veranderde wetgeving. Vroeger werd voor het uitvoeren van een RI&E een arbodienst ingeschakeld. Met deze branche-RI&E is uitbesteden niet meer nodig en kan een bedrijf zelfstandig een RI&E uitvoeren. Ook dat levert een fikse besparing op. 

Wil je aan de slag met de RI&E? 

Neem voor meer vragen contact op met Kartoflex. Of vraag als lid direct via deze link een licentie aan voor de branche RI&E. 

Steunpunt RI&ESteunpunt RI&E

Voor meer informatie over de RI&E kun je ook bij het Steunpunt RI&E terecht.