Kartoflex Arbo Trofee

Sinds 2015 kent Koninklijke Kartoflex jaarlijks de Kartoflex Arbo Trofee toe aan een bedrijf dat op het gebied van veiligheid en gezondheid een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Ieder jaar wordt de Arbo Trofee uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Winnaar 2015: Smurfit Kappa Trimbach in Bergen op Zoom
Winnaar 2016: Clondalkin Flexible Packaging in Grootegast
Winnaar 2017: DS Smith Packaging in Almelo
Winnaar 2018: Amcor Flexibles Zutphen BV in Zutphen
Winnaar 2019: Verpa Verpakkingen B.V. in Lieren

Nomineren, hoe werkt het? 

U kunt uw eigen bedrijf of een collega uit de branche voordragen als genomineerde. Ook op voorspraak van bijvoorbeeld het Kartoflex Arbo Platform, het Verbond P&K of het Safety Check-team kunnen bedrijven worden aangemeld.

Doelstelling Kartoflex Arbo Trofee  

Veiligheid en gezondheid verdienen in onze branche permanente aandacht. Welke verbeteringen kunnen we doorvoeren en hoe kunnen we branchegenoten tot voorbeeld zijn? Om dat hoog op de agenda te houden, is de Kartoflex Arbo Trofee in het leven geroepen. Met de wisselbokaal wil Kartoflex een stimulans geven voor het voortzetten van het goede werk en binnen de branche de noodzaak van continue verbeteringen hoog op de agenda te houden.

Criteria en spelregels voor nominatie Arbo Trofee

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Arbo Trofee dienen aan de volgende criteria te voldoen: 

1. Ongevallenstatistiek (frequentie indexscore gemeten over de afgelopen 24 maanden)
2. Deelname en algemene bevindingen Safety Check (3 jaarcyclus)
3. Een actuele RI&E (max 5 jaar oud)
4. Opmerkelijke prestaties (geconstateerd tijdens Safety Check / door bedrijf zelf gemeld / via netwerk aangedragen)

Toelichting:
- Opmerkelijk = veilig, kostenbesparend, efficiënt, creatief enz.
- Punten 2 en 3 dienen positief te zijn om mee te kunnen dingen naar de Arbo Trofee

De afgelopen jaren is het accent van arbo steeds meer verschoven naar ‘harde’ veiligheid. Hieronder vallen onderwerpen zoals ‘Lockout Tagout Tryout’, valpreventie, besloten ruimten en intern transport. We blijven aandacht geven aan de reductie van ongevallen met en zonder verzuim. Hierbij is naast het gebruik van de branchemiddelen en tools vanuit het Verbond P&K ook een nadrukkelijke link gelegd met de Safety Checks die binnen de branche plaatsvinden.

Werkwijze

1. Aanmelding (via lid of op voorspraak)

2. Verificatie
- deelname Safety Checks en actualiteit van de RI&E
- verzamelen van relevante informatie
- voorleggen van aanmeldingen aan het comité (door Coördinator Verbond P&K)

3. Nominatie van drie bedrijven na beoordeling door onafhankelijke jury, onder regie van het Verbond P&K

4. Uitreiking: winnaar ontvangt een bokaal, de Kartoflex Arbo Trofee. De trofee wordt uitgereikt op de Najaarsledenvergadering. Naast het delen van kennis en best practices uit de bedrijfstak, levert deelname het winnende bedrijf een fotosessie op en een PR-moment om het bedrijf in het zonnetje te zetten, met een persbericht, een filmpje voor op website etc. De winnaars van de tweede en derde prijs krijgen eeuwige roem en een prachtige bos bloemen.

De jury

Een vijfkoppige jury buigt zich over de aanmeldingen. Deze vakjury bestaat uit:

  • Voorzitter Kartoflex (Bauke van der Molen Kuipers)
  • Vertegenwoordiger namens vakorganisatie (Ashna Kamta)
  • Coördinator Verbond P&K (Erwin Heijnsbroek)
  • Voorzitter Arbo Platform (Edgar Bloem)
  • Vertegenwoordiger Safety Checkers

Secretaris van de jury: Hans van Schaik

 

Download hier het aanmeldformulier